GRAM ROZGAR SAMVAD DIWAS FOR - Agar Malwa
Week
Monday
Wednesday
Friday
I
B1,S1,
A1,B2,N1,
A2,N2,S2,
II
B3,S3,
A3,B4,N3,
A4,N4,S4,
III
B5,S5,
A5,B6,N5,
S6,A6,
IV
B7,

Nomenclature of Cluster Codes is based on the First letter of the Block in which it belongsSNo.
Block Code for Clusters
Block Name
1. 
S
Susner
2. 
N
Nalkheda
3. 
B
Badod
4. 
A
Agar
Details of Panchayats Covered in Cluster
SNo.
Block
Cluster Code
Cluster Head Office Name
Panchayats Covered
1
Agar(1719004)
A1
NIPANIYABAJNATH(1719004030)
10. AMLA AGAR, 9. PACHARUNDI, 8. AHIRBARDIYA, 7. BIJANAKHEDI, 6. NARWAL, 5. MAHUDIYA, 4. SALRI, 3. NIPANIYABAJNATH, 2. KASAIDAHRIYA, 1. BAPCHA, 
2
Agar(1719004)
A2
TANODIYA(1719004021)
10. MALI KHEDI, 9. SUMARAKHEDI, 8. AWAR, 7. DHOTI, 6. PALKHEDI, 5. THADODA, 4. RANAYRARATHOR, 3. TANODIYA, 2. KHIMAKHEDI, 1. JHALARA, 
3
Agar(1719004)
A3
PIPLONKALAN(1719004052)
9. PIPLONKALAN, 8. MALWASA, 7. PIPLPNKHURD, 6. HADAI, 5. RAGOGARH, 4. GUNDIKALAN, 3. SONCHIDI, 2. THIKRIYA, 1. RAMPURBHUNDWAS, 
4
Agar(1719004)
A4
CHANDANGAON(1719004053)
10. BATAVADA, 9. CHANDANGAON, 8. SANAVDA, 7. KHAKRI, 6. HARGANKHEDI, 5. SAMGIMANA, 4. MATHURAKHEDI, 3. SUTRADA, 2. CHACHAKHEDI, 1. CHAKBADABEED, 
5
Agar(1719004)
A5
BHYANA(1719004051)
10. BHYANA, 9. PACHETI, 8. DHANIKHEDI, 7. GATA, 6. FATHAPURMANDKI, 5. BAJANA, 4. GHURASIYA, 3. JATPURA, 2. BHADWA, 1. JAMUNIYA, 
6
Agar(1719004)
A6
PALDA(1719001035)
10. RAJAKHDI, 9. SEMLI, 8. CHIKLI GOYAL, 7. LADWAN, 6. NANYAKHEDIAHIR, 5. PACHORA, 4. PIPLIYAKUMAR, 3. SHIVGARH, 2. PALDA, 1. PARSUKHEDI, 
7
Badod(1719003)
B1
BAPCHA(1719004001)
10. JHALARABADOD, 9. MAHUDIYA, 8. RAMAKHEDI, 7. BAPCHABAROD, 6. JAMUNYABADOD, 5. JANHANGIRPURA, 4. BARRAH, 3. KHANDWAS, 2. LOTIYAKISHNA, 1. DHABLAANJANA, 
8
Badod(1719003)
B2
GURADIYASADA(1719003056)
9. KHEDANARELA, 8. ASANDHYA, 7. GURADIYASADA, 6. BHIMAKHEDI, 5. LODHAKHEDI, 4. KHAJURIBADOD, 3. SINGALIYA, 2. BARGADI, 1. GARBADA, 
9
Badod(1719003)
B3
MADKOTA(1719003009)
9. KULMADI, 8. GIROLI, 7. JAMLI, 6. JHOUNTA, 5. KANGANIKHEDA, 4. BEHKA, 3. MADKOTA, 2. CHHAYAN, 1. CHHIPYA, 
10
Badod(1719003)
B4
SUDWAS(1719003011)
9. ROJHANI, 8. LALAKHEDI, 7. KALYAKHEDI, 6. FATEHGARH, 5. KUBDIYAKHEDI, 4. SUDWAS, 3. NIPANIYAHANUMAN, 2. SIRPOI, 1. DHABLAPIPLON, 
11
Badod(1719003)
B5
JAISINGHPURA(1719003007)
9. RAPDI, 8. DEVALIAGAR, 7. KANKDEL, 6. HARNAWDA, 5. DHABLASONDHIYA, 4. LALA, 3. RAMNAGAR, 2. BHADWASA, 1. JAISINGHPURA, 
12
Badod(1719003)
B6
BIJANAGRI(1719003045)
10. KACHHALIYA, 9. BIJANAGRI, 8. UNCHWAS, 7. MARUBARDIYA, 6. AMBABADOD, 5. PIPLIYACHACHA, 4. KHERIYA, 3. KARNALIYA, 2. GUDBHELI, 1. TOKDA, 
13
Badod(1719003)
B7
GANGAPUR(1719003043)
9. KAKRIYA, 8. SARANGAKHEDI, 7. BARDABARKHEDA, 6. DABDIYA, 5. GANGAPUR, 4. VINAYGA, 3. UMARPUR, 2. PIPALYAGHATA, 1. MANGWALIYA, 
14
Nalkheda(1719002)
N1
BHAISODA(1719002020)
10. KUSHALPURA, 9. TEKON, 8. SEMALI, 7. THIKARIYA, 6. BHAISODA, 5. GODALMAHU, 4. DAVATPUR, 3. GURADIYAKHATI, 2. SIYA, 1. CHAPAKHEDA, 
15
Nalkheda(1719002)
N2
BHANDAWAD(1719002044)
8. LADON, 7. PANALA, 6. BHANDAWAD, 5. BERCHAKHEDI, 4. KACHNARIYA, 3. PIPLIYASET, 2. LATURIUMAT, 1. GOYAL, 
16
Nalkheda(1719002)
N3
DHAROLA(1719002007)
10. KOTHDI, 9. DHABLASONGARA, 8. LATURIGEHLOT, 7. EKLERA, 6. GUDRAVAN, 5. MOLYAKHEDI, 4. TAKHLA, 3. GOTHADA, 2. HIRANKHEDI, 1. DHAROLA, 
17
Nalkheda(1719002)
N4
PILWAS(1719002037)
10. PILWAS, 9. TOLKIYAKHEDI, 8. KOHADIYA, 7. MANASA, 6. DAMDAM, 5. PACHLANA, 4. KARKADIYA, 3. DHANIYAKHEDI, 2. BAIGAON, 1. CHARDA, 
18
Nalkheda(1719002)
N5
SUIGAON(1719002026)
10. GUJARKHEDI, 9. PADANA, 8. DHANDHEDA, 7. LASUDALIYAKELWA, 6. KHELAGAON, 5. RICHHI, 4. SUIGAON, 3. SEMALKHEDI, 2. LOLKI, 1. LALUKHEDI, 
19
Susner(1719001)
S1
CHHAPARIYA(1719001004)
10. PIPLYANANKAR, 9. BADIYA, 8. AKALI, 7. KHERIYASUSNER, 6. KHANOTA, 5. PALDA, 4. PARSULYAKALAN, 3. NAHARKHEDA, 2. DHABLAKELWA, 1. CHHAPARIYA, 
20
Susner(1719001)
S2
MODI(1719001045)
9. ANTRALIYA, 8. MANA, 7. MODI, 6. JAKH, 5. PAYALI, 4. SIRPOI, 3. DHARUKHEDI, 2. KAYRA, 1. GELANA, 
21
Susner(1719001)
S3
DEHARIYASUSNER(1719001052)
9. SHYAMPURA, 8. DEHARIYASUSNER, 7. BAMNIYAKHEDI, 6. MALANWASA, 5. KALARIYA, 4. BORKHEDIKABAL, 3. SALARIYA, 2. NANORA, 1. SEMALI, 
22
Susner(1719001)
S4
DEHARIYASOYAT(1719001019)
9. MAINA, 8. KHAJURI, 7. KHERANA, 6. MAGHISHPUR, 5. DEHARIYASOYAT, 4. GANESHPURA, 3. LODHAKHEDI, 2. MEHATPUR, 1. AMARKOT, 
23
Susner(1719001)
S5
SOYATKHURD(1719001039)
9. RAVLIDAVI, 8. KANTHALIYAKHEDA, 7. SOYATKHURD, 6. KHEJDAKHEDI, 5. DEVALI, 4. GUNDLAWADA, 3. KAWARAKHEDI, 2. KOTHADA, 1. LALAKHEDI, 
24
Susner(1719001)
S6
DONGARGAON(1719001041)
9. DONGARGAON, 8. KHERIYASOYAT, 7. SHRIPATPURA, 6. BARAI, 5. GURADIYASOYAT, 4. SALYAKHEDI, 3. DIWANKHEDI, 2. LOHARIYA, 1. KARKDIYASOYAT,