GRAM ROZGAR SAMVAD DIWAS FOR - Khargone
Week
Monday
Wednesday
Friday
I
Bp1,Bg1,S1,Z1,K1,M1,
G1,Kr1,S2,K2,M2,B10,B1,
Z2,G2,Kr2,Bg2,Bp2,B2,B13,
II
Z3,Bp3,Bg3,S3,K3,K12,M3,
G3,B11,S4,K4,M4,B3,B11,
Z4,Bp4,Kr4,Bg4,G4,B4,
III
Z5,Z9,Bg5,K5,Bp5,M5,K11,
G5,Kr5,K6,M6,B12,B5,
Z6,Bp9,Bg6,Bp6,B6,
IV
Z7,Bp7,Bg7,K10,K7,M7,
K9,K8,M8,B9,B7,
Z8,Bp10,Bg8,Bp8,B8,

Nomenclature of Cluster Codes is based on the First letter of the Block in which it belongs



SNo.
Block Code for Clusters
Block Name
1. 
B
BARWAH
2. 
M
MAHESHWAR
3. 
K
KASRAWAD
4. 
S
SEGAON
5. 
B
BHIKANGAON
6. 
K
KHARGONE
7. 
G
GOGANWA
8. 
B
BHAGVANPURA
9. 
Z
ZIRANYA
Details of Panchayats Covered in Cluster
SNo.
Block
Cluster Code
Cluster Head Office Name
Panchayats Covered
1
BARWAH(1724001)
B1
BAGOD(1724001013)
10. BADKI CHOKI, 9. TEMLA, 8. SURPALA, 7. RUPALA, 6. RAMTHAN, 5. MOGARGAON, 4. DHANPADA, 3. BELALI, 2. BAVI, 1. BAGOD, 
2
BARWAH(1724001)
B10
BANGARDA(1724001019)
6. MALGAON, 5. KOTLYAKHEDI, 4. CHHAPRA, 3. BODGAON, 2. BHOMWADA, 1. BANGARDA, 
3
BARWAH(1724001)
B11
BADUD(1724001009)
10. TOKSAR, 9. TOKLAY, 8. SATAJANA, 7. RUPKHEDA, 6. PEETNAGAR, 5. GAWAL, 4. GALGAON, 3. BHULGAON, 2. BADUD, 1. ALI KHURD, 
4
KHARGONE(1724006)
Kr3
BARUD(1724006007)
17. TOKSAR, 16. TOKLAY, 15. SATAJANA, 14. RUPKHEDA, 13. PEETNAGAR, 12. GAWAL, 11. GALGAON, 10. BHULGAON, 9. BADUD, 8. ALI KHURD, 7. SINKHEDA, 6. ROMCHICHLI, 5. GAWSAN, 4. DONGARCHICHLI, 3. DALKA, 2. BARUD, 1. BAIJAPUR, 
5
BARWAH(1724001)
B12
KANAPUR(1724001056)
9. ZIRBHAR, 8. MARDANA, 7. LONDI (S) SANAWD, 6. KATORA, 5. KANAPUR, 4. BHOGAWA SIPANI, 3. BHOGAWA NIPANI, 2. BAKAWA, 1. BADGAON, 
6
BARWAH(1724001)
B13
DALYAKHEDI(1724001039)
7. TAMOLIYA, 6. RAHDKOT, 5. MOGANWA, 4. JULWANYA (F), 3. FANGAON, 2. DALYAKHEDI, 1. CHITAWAD, 
7
BARWAH(1724001)
B2
KATKUT(1724001059)
10. SORTHI BARUL, 9. RAJNA, 8. OKHLA, 7. MEHDIKHEDA, 6. LIMBI BUJURG, 5. KODBAR BUJURG, 4. KHAMKIBARUL, 3. KATKUT, 2. BADEL, 1. AAKYA, 
8
BARWAH(1724001)
B3
BALWADA(1724001015)
10. ZIGDI, 9. THARWAR, 8. SELDA BALABAD, 7. RAMANA, 6. PADALI KHURD, 5. MUKHTYARA, 4. KUNDIYA, 3. HANUMANTYA, 2. BALWADA, 1. BANDIKHAR, 
9
BARWAH(1724001)
B4
BARWAHA KASBA(1724001057)
10. SEMARLA, 9. RUPABEDI, 8. RATNPUR, 7. NAVGHATKHEDI, 6. MURALA, 5. KATGHADA, 4. BARWAHA KASBA, 3. KADWALYA, 2. BAVADIKHEDA, 1. BAGFAL, 
10
BARWAH(1724001)
B5
JETHWAY(1724001052)
9. PIDAY BUJURG, 8. NAYA, 7. MACHALPUR KHURD, 6. KITHUD, 5. JUJAKHEDI, 4. JETHWAY, 3. HAMIRPURA, 2. BELAM BUJURG, 1. BAMANPURI, 
11
BARWAH(1724001)
B6
SIRLAY(1724001102)
7. UMRIYA, 6. SULGAON, 5. SIRLAY, 4. LONDI (B) BARWAH, 3. JAGATPURA, 2. BARZAR, 1. BAFALGAON, 
12
BARWAH(1724001)
B7
BEDIYA(1724001024)
10. SELDA BALABAD, 9. NALWAT, 8. DUDGAON, 7. DALCHI, 6. DABHAD, 5. BEDIYA, 4. BALYA, 3. BAGDA BUJURG, 2. ATARSUMBA, 1. AMBA, 
13
BARWAH(1724001)
B8
BASWA(1724001021)
7. KHUDGAON, 6. KHANGWADA, 5. CHITRAMOD, 4. BHANBARAD, 3. BASWA, 2. BAMANGAON, 1. ANJARUD, 
14
BARWAH(1724001)
B9
DHAKLGAON(1724001041)
7. SALA, 6. NALWA, 5. HIRAPUR, 4. DUDGAON, 3. DHAKLGAON, 2. DASODA, 1. BIJALWADA, 
15
BHIKANGAON(1724005)
Bg1
BORUTH(1724005015)
9. SIRALI, 8. RAMPURA, 7. NURIYAKHEDI, 6. NARGAON, 5. KALDHA, 4. DODWA, 3. CHOUDI (MO.), 2. BORUTH, 1. BORGAON, 
16
BHIKANGAON(1724005)
Bg2
KANZAR(1724005028)
7. SHAKARGAON, 6. POKHAR BUJURG, 5. PATTHARWADA, 4. PADLY BABAJI, 3. KHUDGAON, 2. KANZAR, 1. AMANKHEDI, 
17
BHIKANGAON(1724005)
Bg3
BITNERA(1724005013)
17. UMRIYA, 16. PADLYA (GH.), 15. MACHHALGAON, 14. KAKADGAON, 13. CHOUDI (ANDAD), 12. BITNERA, 11. BILKHED KHURD, 10. BHAGWANPURA, 9. BADIYA (SAHE.), 8. ANDAD, 7. KAKADGAON, 6. CHOUDI (ANDAD), 5. BITNERA, 4. BILKHED KHURD, 3. BHAGWANPURA, 2. BADIYA (SAHE.), 1. ANDAD, 
18
BHIKANGAON(1724005)
Bg4
PIPARAD(1724005043)
9. TEMALA, 8. SUNDREL, 7. PIPARAD, 6. LALKHEDA, 5. KHERDA, 4. EKTASA, 3. CHIRAGPURA, 2. BIRUL, 1. BANZAR, 
19
BHIKANGAON(1724005)
Bg5
CHHIRWA(1724005016)
8. SANGHAVI, 7. RODIYA, 6. POKHAR KHURD, 5. NIMONI, 4. DEVLA, 3. CHHIRWA, 2. ANJANGAON, 1. AHIRKHEDA, 
20
BHIKANGAON(1724005)
Bg6
SAIKHEDI(1724005052)
8. BHOPADA, 7. JAMNIYA BUJU, 6. SURWA, 5. SAIKHEDI, 4. POI, 3. KODLA JAGIR, 2. KEDWA, 1. BAMNALA, 
21
BHIKANGAON(1724005)
Bg7
SELDA(1724005055)
8. VALKA, 7. SURWA KOYDA, 6. SELDA, 5. SATWADA, 4. SAGUR, 3. REHGAON, 2. POKHARABAD, 1. BALKHADIYA, 
22
BHIKANGAON(1724005)
Bg8
GORADIYA JAGIR(1724005023)
6. PIPLIYA BUJURG, 5. PALASI, 4. KALYAKHEDI, 3. IGRIYA, 2. GORADIYA JAGIR, 1. BADIYA (GO.), 
23
BHAGVANPURA(1724008)
Bp1
DHULKOT(1724008023)
4. KABARI, 3. GUJARBAWADI, 2. DHULKOT, 1. BHULWANYA, 
24
BHAGVANPURA(1724008)
Bp10
JALALABAD(1724008031)
2. JALALABAD, 1. AMLYAPANI, 
25
BHAGVANPURA(1724008)
Bp2
BHAGYAPUR(1724003016)
7. KARHI, 6. JAMNYAPANI, 5. DAMKHEDA, 4. BHAGYAPUR, 3. BAGDARI, 2. BADI KHURD, 1. ANAKWADI, 
26
BHAGVANPURA(1724008)
Bp3
SIRVEL(1724008051)
8. KHAPAR JAMLI, 7. UMRIYA, 6. SIRVEL, 5. PALASKUT, 4. NANDIYA, 3. KUMHARBEDI, 2. GONTYA, 1. AMBA, 
27
BHAGVANPURA(1724008)
Bp4
PIPALZOPA(1724008044)
7. LAHORPANI, 6. RAYSAGAR, 5. PIPARIPALA, 4. PIPALZOPA, 3. KADWALI, 2. GOPALPURA, 1. DHARMPURI, 
28
BHAGVANPURA(1724008)
Bp5
MOHANA(1724002049)
5. MOHANA, 4. MADANI KHURD, 3. DEVNALYA, 2. BAHADARPURA, 1. BADI, 
29
BHAGVANPURA(1724008)
Bp6
BHAGWANPURA(1724005010)
6. THARADPURA, 5. SUKHAPURI, 4. DEWADA, 3. DEJLA, 2. BHAGWANPURA, 1. AMBAKHEDA, 
30
BHAGVANPURA(1724008)
Bp7
MOHANPURA(1724008041)
5. BALKHAD KHURD, 4. DEVJHIRI, 3. JHAGADEE, 2. MOHANPURA, 1. HIRAPUR, 
31
BHAGVANPURA(1724008)
Bp8
SARVARDEVLA(1724003071)
8. SEJALA, 7. SARDEVALA, 6. RAJPURA, 5. MANDAWKHEDA, 4. GALTAR, 3. BORKHEDA, 2. BHATUD, 1. BANHER, 
32
BHAGVANPURA(1724008)
Bp9
GADI(1724008024)
9. ANJANGAON, 8. GULJHIRA, 7. RASGANGALI, 6. MOGARGAON, 5. GARI, 4. GADI, 3. DAUDKHEDI, 2. DHABLA, 1. BAGDARA, 
33
GOGANWA(1724007)
G1
GHUGHRIYAKHEDI(1724007012)
8. MEHARJA, 7. DEVALGAON, 6. SOLNA, 5. MANGRUL KHURD, 4. MAGRIYA, 3. GOWADI, 2. GOPALPURA, 1. GHUGHRIYAKHEDI, 
34
GOGANWA(1724007)
G2
BEHRAMPUR(1724007003)
10. SIGNUR, 9. LIMVADI, 8. HIRAPUR, 7. TEMRNA, 6. RETWA, 5. PIPLAI, 4. LAKHI, 3. DASNAWAL, 2. BILALI, 1. BEHRAMPUR, 
35
GOGANWA(1724007)
G3
BISTAN(1724007007)
9. KOTHA BUJURG, 8. UMARKHALI, 7. PENPUR, 6. KUMHARKHEDA, 5. KUKDOL, 4. KOTHA KHURD, 3. JAGNNATHPURA, 2. DEVLI, 1. BISTAN, 
36
GOGANWA(1724007)
G4
NAGZIRI(1724002050)
7. RUPKHEDA, 6. RAJPURA, 5. PIPARKHEDA, 4. NAGZIRI, 3. GHATTI, 2. BALGAON, 1. BADGAON, 
37
GOGANWA(1724007)
G5
GOGANWA(1724007013)
12. BEJAPUR, 11. JAMNIYA, 10. THIBGAON BUJURG, 9. SURPALA, 8. SHAHPURA, 7. MAHMMADPUR, 6. KUNDIYA, 5. KHEDI KHURD, 4. GOGANWA, 3. DAYALPURA, 2. BILKHED, 1. BEED, 
38
KASRAWAD(1724003)
K1
BALGAON(1724003007)
6. SATKUR, 5. SALIMPURA, 4. PATHORA, 3. KATKUR, 2. BALSMUND, 1. BALGAON, 
39
KASRAWAD(1724003)
K10
CHHOTI KASRAWAD(1724003026)
7. RUPKHEDA, 6. REGWA, 5. OZRA, 4. JALKHA, 3. GOPALPURA, 2. GAVLA, 1. CHHOTI KASRAWAD, 
40
KASRAWAD(1724003)
K11
KHEDI(1724001063)
8. AGHAWAN, 7. SAILANI, 6. LOHARI (MURADABAD), 5. KONDAPURA, 4. KHEDI, 3. CHANDANPURI, 2. BITHER, 1. BARSALAYA, 
41
KASRAWAD(1724003)
K12
LEPA(1724003048)
6. SAMEDA, 5. MAKADKHEDA, 4. LEPA, 3. BADI, 2. BADGAON, 1. AMLATHA, 
42
KASRAWAD(1724003)
K2
BALAKWADA(1724003006)
7. BARDEVALA, 6. TEMARNI, 5. RAMPURA, 4. BESARKUND, 3. BAMANDI, 2. BAMANDA, 1. BALAKWADA, 
43
KASRAWAD(1724003)
K3
MULTHAN(1724003054)
8. SURVA, 7. MULTHAN, 6. KIRGAON, 5. KHEDI BUJURG, 4. KAMODWADA, 3. HIRAPUR, 2. DURGAPUR, 1. BHOPADA, 
44
KASRAWAD(1724003)
K4
MAGARKHEDI(1724003050)
6. MAKUNDPURA, 5. MAGARKHEDI, 4. KHAL BUJURG, 3. JAROLI, 2. CHICHALI, 1. BHOINDA, 
45
KASRAWAD(1724003)
K5
SINGUN(1724003075)
8. SINGUN, 7. SAIKHEDA, 6. RASWA, 5. MALTAR, 4. DOLANI, 3. DABRI, 2. BHAISABAD, 1. BEGANDI, 
46
KASRAWAD(1724003)
K6
NIMRANI(1724003056)
6. SATRATHI, 5. NIMRANI, 4. NAYDAD, 3. KHADKWANI, 2. BALKHAD, 1. AHIR DHAMNOD, 
47
KASRAWAD(1724003)
K7
BHILGOAN(1724003020)
6. MOGAWAN, 5. SAYTA, 4. RANGAON, 3. DONGARGAON, 2. DOGAWAN, 1. BHILGOAN, 
48
KASRAWAD(1724003)
K8
PIPALGOAN(1724003059)
7. ZIRNIYA, 6. SANGVI, 5. PIPALGOAN, 4. KHAMKHEDA, 3. BHATYAN BUJURG, 2. BHATTYAN KHURD, 1. BHAGYAPUR, 
49
KASRAWAD(1724003)
K9
UTAWAD(1724003080)
8. UTAWAD, 7. SONKHEDI, 6. SIPTAN, 5. SARVARDEVLA, 4. DEDGAON, 3. BORAWA, 2. BAMKHAL, 1. AVARKACHHA, 
50
KHARGONE(1724006)
Kr1
LONARA(1724006022)
10. MOTAPURA, 9. DASANGA, 8. SAIKHEDA, 7. RAJUR, 6. NANDGAON, 5. LONARA, 4. LIKKHI, 3. GHEGAWA, 2. DONGARGAON, 1. BAGWA, 
51
KHARGONE(1724006)
Kr2
OON BUJURG(1724006028)
8. SURPALA, 7. RAYBIDPURA, 6. PIPARI, 5. OON KHURD, 4. OON BUJURG, 3. NANDGAON, 2. ICHHAPUR, 1. GHOTYA, 
52
KHARGONE(1724006)
Kr3
BARUD(1724006007)
17. TOKSAR, 16. TOKLAY, 15. SATAJANA, 14. RUPKHEDA, 13. PEETNAGAR, 12. GAWAL, 11. GALGAON, 10. BHULGAON, 9. BADUD, 8. ALI KHURD, 7. SINKHEDA, 6. ROMCHICHLI, 5. GAWSAN, 4. DONGARCHICHLI, 3. DALKA, 2. BARUD, 1. BAIJAPUR, 
53
KHARGONE(1724006)
Kr4
JAMLI(1724006020)
7. UBADI, 6. SONIPURA, 5. RANGAON, 4. JAMLI, 3. BHASNER, 2. BEDIYAW, 1. BALWADI, 
54
KHARGONE(1724006)
Kr5
MENGAON(1724006023)
10. TEMLA, 9. PIPRATA, 8. PANDHANYA, 7. NIMGUN, 6. NARAYNPURA, 5. MENGAON, 4. IDARTPUR, 3. AKAVLYA, 2. AGHAVAN, 1. ASANGAON, 
55
MAHESHWAR(1724002)
M1
ASHAPUR(1724002001)
9. SEL, 8. MELKHEDI, 7. MAKSHI, 6. KUSUMBHYA, 5. KAROLI, 4. KANKRIYA, 3. KAKARDA, 2. BAKANER, 1. ASHAPUR, 
56
MAHESHWAR(1724002)
M2
MEHATWADA(1724002043)
8. TEKWA, 7. MOHANA, 6. MATMUR, 5. MEHATWADA, 4. KHARADI, 3. JALKOTA, 2. ITAWADI, 1. BADWEL, 
57
MAHESHWAR(1724002)
M3
BABLAI(1724002002)
8. SIRSYA, 7. SOMAKHEDI, 6. GULAWAD, 5. GUJARMOHANA, 4. CHOLI, 3. BHAKLAY, 2. BAGDARA, 1. BABLAI, 
58
MAHESHWAR(1724002)
M4
MOGAWA(1724002047)
8. ZAPDI, 7. THANGAON, 6. SAMRAJ, 5. MOHAD, 4. MOGAWA, 3. LADVI, 2. KAWDIYA, 1. CHINDADIYA, 
59
MAHESHWAR(1724002)
M5
DHARGAON(1724002020)
8. SULGAON, 7. PATHRAD KHURD, 6. NANDRA, 5. KARONDIYA, 4. JALUD, 3. DHARGAON, 2. DEBPIPLYA, 1. CHHOTI KHARGONE, 
60
MAHESHWAR(1724002)
M6
BHUDRI(1724002014)
11. MANDORI, 10. VANI, 9. PEMPURA, 8. NAGZIRI, 7. KAWANA, 6. KARODIYA KHURD, 5. HODDIYA, 4. GHATYABEDI, 3. BILBAWDI, 2. BHUDRI, 1. BALSGAON, 
61
MAHESHWAR(1724002)
M7
PIPLYA BUJURG(1724002056)
9. SEJGAON, 8. PITAMLI, 7. PIPLYA KHURD, 6. PIPLYA BUJURG, 5. KOGAWA, 4. KODLA, 3. KATRGAON, 2. BANDERA, 1. BAHEGAON, 
62
MAHESHWAR(1724002)
M8
BARLAY(1724002010)
8. SITOKA, 7. BANJARI, 6. PALSUD, 5. MACHALPUR, 4. BHAMPURA, 3. BATHOLI, 2. BARLAY, 1. BADDIYASURTA, 
63
SEGAON(1724004)
S1
SEGAON(1724004027)
10. SEGAON, 9. REHGUN, 8. RASGAON, 7. KHOLGAON, 6. KHAMKHEDA, 5. GOLWADI, 4. GATLAKHEDI, 3. DOMWADA, 2. DASNAWAL, 1. BIRLA, 
64
SEGAON(1724004)
S2
TALKPURA(1724004031)
10. KAMODWADA, 9. UPADI, 8. TALKPURA, 7. SATAWAD, 6. SANGVI, 5. PANWADA, 4. PANALI, 3. JAMOTHI, 2. JALGAON, 1. GANDHAWAD, 
65
SEGAON(1724004)
S3
KELI(1724004016)
10. SHARADPURA, 9. JOGWADA, 8. TIRI, 7. LEHKU, 6. KELI, 5. JOJALWADI, 4. DEVLI, 3. CHICHGAD, 2. BANIHAR, 1. ACHHALWADI, 
66
SEGAON(1724004)
S4
DALKI(1724004006)
7. MAHUGAON, 6. SINKHEDI, 5. SILOTIYA, 4. SHRIKHANDI, 3. KESHAWPURA, 2. DALKI, 1. BHADWALI, 
67
ZIRANYA(1724009)
Z1
ZIRNIYA(1724003082)
10. Ziranya, 9. REHTFAL, 8. RATNPUR, 7. RATLIPURA, 6. RAJPURA, 5. PUTALA, 4. MARUGAD, 3. MANIKERA, 2. MANDVI, 1. BADI, 
68
ZIRANYA(1724009)
Z2
KOTBEDA(1724009033)
4. Guvada, 3. PIDIJAMLI, 2. KOTBEDA, 1. DHUPA BUJURG (F), 
69
ZIRANYA(1724009)
Z3
TINSYA(1724009068)
10. Mordad, 9. TINSYA, 8. PAKHALYA, 7. MORWA, 6. LAKHAPUR, 5. KHARWA, 4. KAKODA, 3. JAMLI, 2. GHODI BUJURG, 1. ARDLA, 
70
ZIRANYA(1724009)
Z4
ABHAPURI(1724009001)
10. TIGRIYA, 9. SAKA, 8. MITAWAL, 7. GAVLA, 6. CHHAINDIYA, 5. CHAINPUR, 4. BHAVSINGPURA, 3. BETHANYA BUJURG, 2. AMBADOCHAR, 1. ABHAPURI, 
71
ZIRANYA(1724009)
Z5
Ziranya(1724009070)
10. SONKHEDI, 9. SAPATIYA, 8. SAIKHEDA, 7. PIPARI, 6. NANKOUDI, 5. KAKRIYA, 4. GORKHPUR, 3. DHASLGAON, 2. DEHRIYA, 1. BAYKHEDA, 
72
ZIRANYA(1724009)
Z6
CHIRIYA(1724009014)
7. mendagad, 6. SEMALKHUT, 5. NARWAT, 4. NAHALDARI, 3. MUNDIYA, 2. DAMKHEDA, 1. CHIRIYA, 
73
ZIRANYA(1724009)
Z7
PADLYA(1724009048)
8. RUNDA (F), 7. PALONA (F), 6. PADLYA, 5. KUNDI, 4. HARNKUNDIYA (F), 3. GADGYAAM (F), 2. BUNDA (F), 1. BORWAL (F), 
74
ZIRANYA(1724009)
Z8
SHIVNA(1724009065)
10. Thokanbeda, 9. Ted, 8. Bhadalen, 7. SHIVNA, 6. PUNASLA, 5. PIPRKHEDA NAKA, 4. NEEMSETHI, 3. KHOI, 2. DEVIT BUJURG, 1. BEDCHHA, 
75
ZIRANYA(1724009)
Z9
CHOPALI(1724009015)
7. TITRANYA (F), 6. MALGAON, 5. KOTA BUJURG, 4. KAKODA, 3. DHUPI KHURD, 2. CHOPALI, 1. BILKHED,